Nieuwe opleiding

j0163001

Deze cursus leidt u op voor het Diploma Eerste Hulp
conform de richtlijnen van het Oranje Kruis.

In 8 lessen van 2,5 uur leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. U leert wat u moet doen als iemand bewusteloos is, niet meer kan ademen of een hevige bloeding heeft. U leert hulp te verlenen aan mensen met brandwonden of botbreuken en u leert reanimeren bij een acute hartstilstand. Het inzetten en oefenen met verschillende AED’s is ook een van de vaardigheden die bij deze lessen ruim aan bod zal komen.

De cursus wordt gegeven door bevoegde instructeurs onder verantwoording van een verenigingsarts. De nadruk ligt op de praktijk, maar er wordt ook aandacht geschonken aan de theorie.
Om het oefenen zo realistisch mogelijk te maken worden LOTUS-slachtoffers ingezet. Dat zijn acteurs die geleerd hebben om bepaalde verwondingen en/of levensbedreigende situaties uit te beelden.

Aansluitend op de cursus vindt het examen plaats. Hiervoor moet u minstens 15 jaar oud zijn. Het examen wordt door examinatoren van Het Oranje Kruis afgenomen. Het omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte, waarin u kunt laten zien dat u de vereiste kennis en vaardigheden (competenties) beheerst.
Na het behalen van het examen komt u in het bezit van het officiële Diploma Eerste Hulp. Het diploma is 2 jaar geldig en wordt telkens voor 2 jaar verlengd wanneer u periodiek kunt aantonen dat u aan de competenties voldoet.


De kosten voor de Opleidingscursus Eerste Hulp voor het EHBO-seizoen 2018-2019
bedragen EUR. 125,00 per persoon (incl. examen, Het EHBO Boek en overige materialen). Belangrijk onderdeel van de EHBO cursus is de reanimatie inclusief de Bediening van de AED, Eerste Hulp aan Kinderen en Verbandleer en Kleine ongevallen. Het aantal lesavonden van de opleidingscursus bedraagt 8 avonden.
* Indien u aanvullend verzekerd bent,  wordt deze cursus vaak gedeeltelijk of geheel vergoed door de ziektekosten verzekering informeer dit bij uw eigen verzekering.
Kijk hier voor een vergoedingsoverzicht 2018.

Onze cursussen worden gehouden op de maandagavond van 19.15- 21.45 uur in
het
ROC Rijn IJssel, Thorbeckestraat 6 te Arnhem.

De eerstvolgende cursus start in januari 2019! 

De cursusavonden vallen alle op de maandagavond en zijn als volgt gepland:
7, 14, 21 en 28 januari, 4, 11 en 18 februari.
Proefexamen op 25 februari en het officiële examen op 11 maart.

Na opgave ontvangt u een bevestiging van de aanmelding. De officiële uitnodiging voor de opleidingscursus wordt in de 2e helft van augustus verzonden.

Bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers komt u op een wachtlijst te staan. Indien deelname deze keer niet lukt, komt u automatisch in aanmerking voor de eerstvolgende cursus in september 2019.”